wij

helpen met...

onze 4 perspectieven

Managementcoaching

Agile Right is ervan overtuigd dat een verandering naar een Agile organisatie niet stopt bij het coachen van teams. Veel van de overtuigingen, belangen en behoeftes van individuen komen voort uit de verwachtingen die de organisatie heeft van haar mensen, al dan niet uitgesproken. Daarom is het van cruciaal belang om naast het coachen van teams ook de organisatie te coachen in haar nieuwe rol.

Agile kompas

AR heeft een Agile kompas ontwikkeld. Dit kompas is een bijzonder krachtig hulpmiddel voor alle rollen in een Agile omgeving.

De Waarom?-kant
Met name van groot belang voor de Product Owner en stakeholders.

 

De Hoe-dan-wel?-kant
Vooral van belang voor het team, de Scrum Master en het management.

Hoe geven we leiding 

Bij leiderschap onderzoeken we of de wijze van leidinggeven de organisatie in staat stelt om de wérkelijke bedoeling van organisatie te bereiken. We kijken daarbij naar alle lagen in de organisatie inclusief staf en onderzoeken volgens B.O.M.: Bedoeling, Organisatie en Medewerkers waarbij het leiderschap verantwoordelijk is voor organisatieontwikkeling en ontwikkeling van medewerkers.

 

Agile Right is ervan overtuigd dat een verandering naar een Agile organisatie niet stopt bij het coachen van teams. Veel van de overtuigingen, belangen en behoeftes van individuen komen voort uit de verwachtingen die de organisatie heeft van haar mensen, al dan niet uitgesproken. Daarom is het van cruciaal belang om naast het coachen van teams ook de organisatie te coachen in haar nieuwe rol.

Hoe werken we samen 

Het is magisch om een team dat op elkaar is ingespeeld te zien samenwerken. Effectieve teams zijn voor organisaties goud waard. Een goed team geeft individuele medewerkers de mogelijkheid om in vertrouwen en met passie het beste uit zichzelf en het team te halen. En dat is precies wat je nodig hebt als je als organisatie wil excelleren.

Om een verandering in de organisatiecultuur met blijvend effect te kunnen realiseren, is het nodig de onbesproken (en soms onbewuste) overtuigingen, belangen en behoeftes van teams en de teamleden bespreekbaar te maken. Want deze overtuigingen en behoeftes, hoe terecht en begrijpelijk ook, beïnvloeden het gedrag veel meer dan een team voor mogelijk houdt…

Wij, van Agile Right, zijn ervan overtuigd dat wij snappen hoe dit werkt. Wij kunnen helpen om de organisatiecultuur zo te laten ontwikkelen, dat het logisch wordt om samen te werken in effectieve teams en succesvolle producten en/of diensten af te leveren. Onze Agile Coaches zijn meesters in het herkennen van de verschillende belangen en onderstromen in een team. Wij beïnvloeden actief de interactie tussen teamleden om zo niet alleen een team effectiever te maken, maar ook de samenwerking in het team effectief te laten blijven.

Effectieve teams ontstaan niet over één nacht ijs. De ontwikkeling van een goed team is een proces dat tijd, aandacht en kennis van teamontwikkeling vraagt. Alle betrokkenen hebben hierin een belangrijke rol, niet alleen de teamleden en de manager, maar bijvoorbeeld ook een directielid. Onze Agile Coaches begeleiden en ondersteunen de zoektocht en laten alle betrokkenen daadwerkelijke stappen zetten in de onderlinge samenwerking, naar beter functioneren of naar een volgende fase in de ontwikkeling.

Hoe zijn we georganiseerd

Het perspectief hoe zijn we georganiseerd richt zich op een drietal aspecten van de organisatie: 

 • Strategie vanuit missie en visie
  De strategie betreft de doelstellingen van een organisatie en de wegen waarlangs de organisatie haar missie en visie tracht te bereiken. 

 • Structuur
  De structuur van een onderneming betreft onder anderen de verdeling van taken, functies, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Bij de verdeling moet rekening gehouden worden met de strategie en systemen voor een optimale bedrijfsvoering. 

 • Systemen
  Systemen, zoals alle werkwijzen, procedures, voorschriften, afspraken en communicatiestromen binnen het bedrijf. Het is belangrijk dat alle systemen afgestemd zijn op de strategie van de organisatie. 

Hoe ontwikkelen we onszelf 

U kunt bij ons een cursus Scrum Master en Scrum Product Owner volgen, maar ook de Certified Training SAFe® Agilist (SA). Naast deze cursussen en trainingen verzorgen wij ook diverse workshops.

Heeft u een vraagstuk waar écht maatwerk voor nodig is? Wij van Agile Right gaan graag verder dan alleen het overbrengen van de theorie. Daarom kunnen wij ook cursussen, trainingen en workshops op maat verzorgen, inclusief Agile Right coaching.

Al onze cursussen, trainingen en workshops kunnen worden gegeven op onze Agile Right locatie in Utrecht, bij u incompany of op een locatie naar wens.

Heeft u vragen en/of hulp nodig bij het maken van de juiste keuze of wilt u een persoonlijk adviesgesprek, neem dan gerust contact met ons op. Dit kan via de mail info@agileright.nl of telefonisch met onze collega Sylvia van Immerseel 06 340 999 44.

Wij helpen u graag!

Hieronder enkele voorbeelden van mogelijkheden:

 

Vanuit het perspectief 'ontwikkelen' richten wij ons op de behoeftes en mogelijkheden die er zijn voor de medewerkers van uw organisatie.  En dan vooral op ontwikkeling en groei. We kijken naar mogelijkheden en middelen die beschikbaar zijn binnen de organisatie om te medewerkers te ondersteunen bij hun, al dan niet uitgesproken, ontwikkelbehoefte. Ontwikkelen kan een mens op allerlei verschillende manieren en heeft vele uitingsvormen. Ontwikkelen gebeurt niet alleen door het deelnemen trainingen en cursussen. Deze ontwikkeling vindt ook plaats in en rond teams. Een medewerker ontwikkelt daarin als mens en professional; denk bijvoorbeeld aan coaching, het kunnen geven en ontvangen van feedback en heldere blik op de eigen energiebalans van zichzelf en de omgeving. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Contact

Reactorweg 301

3542 AD Utrecht

​​

Tel: 06 3409 9944 - Sylvia van Immerseel

info@agileright.nl

www.agileright.nl

 • AR LinkedIn
 • Black YouTube Icon

© 2020 Agile Right B.V.