Search
  • Dineke van Vliet

Goud in handen hebben

Updated: Aug 25, 2020

´Ik stap van de ene in de andere video call – ik kom haast niet meer aan gewoon werken toe.”


“Als ik niet om 8 uur achter mijn laptop zit, dan kan mijn manager wel eens denken dat ik de kantjes er af loop – want hoe moet hij anders zien dat ik echt wel hard aan het werk ben thuis?”


Zomaar een aantal reacties op het verplicht thuiswerken in Corona-tijd waaruit duidelijk blijkt dat - zoals bij alles wat ons ongevraagd van buitenaf wordt opgelegd en in een onveilige situatie gebeurt - onze eerste reactie zal zijn om hier tegen te ageren. Veel van ons hebben de neiging om te focussen op de negatieve aspecten – in dit geval de beperkingen en de nadelige gevolgen hiervan op ons dagelijks leven.


Er ligt dan altijd het gevaar op de loer dat we ons door deze beperkingen beperkend gaan gedragen en daarmee in een vicieuze cirkel terecht komen, waarbij de negatieve kanten alleen maar groter worden. Zeker als we ons in onze eigen ‘thuiswerkbubbel’ zitten waardoor onze wereld nog kleiner lijkt.


Naarmate de omstandigheden langer duren en we er in meer of mindere mate aan gewend zijn en hebben geaccepteerd dat het nu eenmaal zo is voor nu, bestaat hier ook een hele mooie kans om de keerzijde te onderzoeken en te kijken welke mogelijkheden dit voor ons oplevert; je hebt goud in handen! Een hele krachtige manier om dit te doen is door om te denken omdat dit leidt tot een nieuw perspectief waarmee we naar dezelfde beperking kunnen kijken.


Maar hoe pak je dat nou aan?


Experimenteer hiervoor eens met de volgende strategieën op een complex probleem waar je tegenaan loopt in werk of privé, en kijk wat het je brengt:


Bron: www.omdenken.nl, Bertold Gunter (geparafraseerd overgenomen)

Organisaties zijn nu druk bezig met het aanbrengen van de 1,5m maatregelen in de kantoren. Ergo, al vóór dat we daadwerkelijk naar kantoor teruggaan, lopen we al tegen de eerste beperkingen aan, zoals roosters (welke dagen wel en welke dagen niet), keuze uit vervoersmiddel (wel of geen openbaar vervoer), welke vergaderzaal mag je wel gebruiken en met hoeveel collega’s, etc?


Zet ook (of misschien wel juist) hier de omdenkstrategieën in om samen met je teamgenoten te kijken welke aannames jullie doen die jullie resultaat of team happiness mogelijk beperken. Investeer tijd en energie om bestaande teamafspraken nog eens onder de loep te nemen, te ijken tegen de huidige situatie en waar nodig afspraken aan te passen dan wel nieuwe te maken. Waarbij er in ieder geval een staande afspraak moet zijn om deze teamafspraken regelmatig te evalueren en bij te stellen waar nodig. Zo heeft een team zelf de mogelijkheid om binnen de kaders van het 1,5 meter kantoor zelf iteratief vorm te geven aan het nieuwe prettig samenwerken. En als dat omdenken niet wil lukken, dan kom ik je graag helpen.

51 views0 comments