Search
  • Dineke van Vliet

Agility draagt bij aan het succes van het 1,5m kantoorIn afwachting van de verdere ontwikkelingen rondom Corona zijn veel bedrijven momenteel de puzzelstukjes aan het leggen voor een veilige en gefaseerde terugkeer van hun medewerkers naar het 1,5m kantoor. Hoe goed doordacht die plannen ook mogen zijn, ze zijn omringd door tal van onduidelijkheden omdat we simpelweg niet weten wat er nog gaat komen. En primair willen we in dat soort situaties zoveel mogelijk het gevoel van controle hebben over (bedreigende) zaken waar we geen enkele invloed op hebben. Hetgeen vaak resulteert in volledig dichtgetimmerde plannen waarin men al zoveel mogelijk probeert te anticiperen op alle mogelijke risico’s die we voorzien op onze rechte lijn naar de stip op de horizon.

Daarin doen we twee grote aannames, namelijk dat we precies weten wat onze stip op de horizon is en dat de weg erna toe volledig voorspelbaar is. Geen van beiden is waar, want – om met de woorden van onze minister president te spreken – “onze besluitvorming [omtrent Corona maatregelen] is gebaseerd op 50% zicht”. Daarmee verschilt het weinig van de uitgangspunten van het Agile gedachtengoed en lenen deze zich naar mijn mening bij uitstek om toe te passen op de terugkeerplannen.

Door kort-cyclisch te experimenteren met datgene wat we nu denken te weten, te leren van wat we hebben neergezet en in te springen op hetgeen zich dán voordoet kunnen we snel inspringen op de 50% die we nog niet weten.

Dat houdt in dat de teams ook in de nieuwe situatie de ruimte krijgen om zoveel mogelijk zelf-organiserend te zijn en hun aan- dan wel afwezigheid op kantoor zoveel mogelijk zelf af te stemmen op basis van hun doelen en wat het team nodig heeft. Belangrijk is dan wel dat het team gesupport wordt om te denken in mogelijkheden; iets wat op zichzelf nog wel een mooie uitdaging wordt in de nieuwe normaal waarin de nadruk ligt op dingen die niet meer mogen.

Voortbordurend op de zelf-organisatie van de teams: daag hen ook uit om na te denken over hun workload in termen van innovatie / creativiteit en de meer repeterende, productie-gerichte werkzaamheden. Deze laatste kunnen bij uitstek geschikt blijken voor werk-vanuit-huis, waardoor werk-vanaf-kantoor zich juist kan richten op innovatie. Naast het feit dat je de hierdoor de overgebleven kantoorruimte kunt inzetten voor het 1,5m kantoor, kan het ook een uitstekende driver zijn om het wensenlijstje voor automatiseren weer eens uit de la te pakken en daadwerkelijk op de backlog te zetten.

Ook vanuit de achterliggende 12 principes zie ik hoe Agility de nieuwe normaal kan stutten – hierover in een volgende blog meer.

78 views0 comments

Recent Posts

See All