Ik wil wel Agile,

maar waar begin ik?

Alles begint met waarom

 

wij

geloven dat...

elke verandering gaat om de geleefde werkelijkheid en niet om de papieren wenselijkheid

De werkelijkheid (A) is divers en complex, de wenselijkheid (B) eenduidig en eenvoudig. Van A naar B is één richting, maar zijn vele routes. Daarom kan een veranderaanpak alleen een beschrijving zijn van de richting en niet van de route(s). Iedereen die anders beweert, laat zich vooral verleiden tot wensdenken.

de cultuur van een organisatie niets anders is dan het opgeteld dagelijks gedrag van alle medewerkers

Visies, strategieën, Ways of Working en zelfs mindsets zijn ineffectieve weergaves van wenselijkheid, totdat het gedrag van mensen in de dagelijkse werkelijkheid verandert. Daarom is onze veranderaanpak volledig gericht op het zichtbare doen en laten van medewerkers. Anders denken zonder anders te doen, houdt vooral de status quo in stand.

Agile niet een methode is die zomaar kan worden geïmplementeerd, maar een ’manier van denken en doen’ is die stapsgewijs moet worden ontsloten

De cultuur van jonge organisaties is van nature Agile. Gaande de jaren wordt er allerlei vaak noodzakelijke bureaucratie geïmplementeerd die dit inperkt. De implementatie van nog meer regels en raamwerken brengt geen Agile gedrag, zelfs niet als dit Agile regels zijn. Juist meer ruimte leidt tot meer natuurlijk gedrag.
 

hulp van buiten alleen effectief wordt met onverbiddelijke reflectie

Gedrag verandert niet vanzelf, zeker niet wanneer het cultuur is geworden; beide versterken elkaar dan voortdurend. Hulp van buiten kan deze cyclus doorbreken, maar alleen wanneer deze hulp zich niet conformeert en oncomfortabel spiegelt op het vertoonde gedrag. Vreemde ogen kunnen niet alleen dwingen, ze móeten het ook.

effectieve coaching een kwestie is van de juiste persoon en niet van alleen de juiste (verander)aanpak

Reflecteren op en stimuleren tot ander gedrag is mensenwerk. Het vereist kennis, ervaring en specifieke competenties, die allemaal gevangen kunnen worden in een functieprofiel. Maar doorslaggevend is de juiste persoon in de juiste context. Op basis van dat uitgangspunt kiezen wij onze mensen en stellen we onze teams samen.

 

Over

schaling...

Agile werkwijzen zoals SCRUM in beginsel zelf-schalend zijn (en dat is iets anders dan zeggen dat het vanzelf gaat)

De rollen en regels van SCRUM werken niet alleen op het niveau van één team, maar ook op het niveau van een cluster van teams, of zelfs afdelingen en domeinen; het is vooral een kwestie van abstractieniveau en heel bewust blijven vereenvoudigen. Elke toevoeging, hoewel soms in eerste instantie behulpzaam, zou actief moeten worden geminimaliseerd.

frameworks voor schaling veelal het probleem van een ander in een andere context oplossen

Elk bekend schalingsmodel neemt SCRUM als basis en voegt daaraan elementen toe. Elementen die problemen oplossen in de context waarin het model is ontstaan. De vraag bij elke organisatie is vervolgens of zij precies dezelfde problemen hebben? Ben je geen online-muziekstreamingsdienst, waarom zou je dan het Spotify-model invoeren?

problemen met schaling vaak veel meer gaan over besturing dan over werkwijze

De meeste organisaties waar meerdere Agile teams niet vanzelf goed samenwerken, hebben vooral een besturingsprobleem. Negen van de tien keer worden de teams op pad gestuurd met verschillende en soms zelfs tegenstrijdige doelen. Effectief schalen gaat dan ook vaak meer over eenduidigheid in het gewenste resultaat en veel minder over de wijze waarop het resultaat wordt bereikt.

schalen eenvoudiger en effectiever wordt wanneer de onderliggende principes leidend zijn en niet de methodes

De verleiding om een model van de plank te pakken is groot… en ineffectief. De implementatietrajecten zijn vaak worstelingen, vooral omdat de aansluiting tussen model en context niet naadloos is. Het model wordt leidend en de principes (bv. het Agile Manifest) worden ‘gebogen’. Het zou precies andersom moet zijn. Beschouw de principes als leidend en de modellen en methodes als een suggestie.

moet worden geleerd van het bestaande, maar moet worden gewerkt binnen de context

Coaches van Agile Right hebben kennis van en ervaring met alle bekende schalingsmodellen. Tegelijk zullen zij altijd eerst kijken naar de context (wat is hier echt aan de hand?) om vervolgens een oplossing te bouwen voor die context, royaal lenend en gebruikmakend van bestaande modellen en methodes.

 

wij

helpen met...

onze 4 perspectieven

 
 
 
 
 
Hoe geven we leiding 

Bij leiderschap onderzoeken we of de wijze van leidinggeven de organisatie in staat stelt om de wérkelijke bedoeling van organisatie te bereiken. We kijken daarbij naar alle lagen in de organisatie inclusief staf en onderzoeken volgens B.O.M.: Bedoeling, Organisatie en Medewerkers waarbij het leiderschap verantwoordelijk is voor organisatieontwikkeling en ontwikkeling van medewerkers.

 

Agile Right is ervan overtuigd dat een verandering naar een Agile organisatie niet stopt bij het coachen van teams. Veel van de overtuigingen, belangen en behoeftes van individuen komen voort uit de verwachtingen die de organisatie heeft van haar mensen, al dan niet uitgesproken. Daarom is het van cruciaal belang om naast het coachen van teams ook de organisatie te coachen in haar nieuwe rol.

Hoe werken we samen 

Het is magisch om een team dat op elkaar is ingespeeld te zien samenwerken. Effectieve teams zijn voor organisaties goud waard. Een goed team geeft individuele medewerkers de mogelijkheid om in vertrouwen en met passie het beste uit zichzelf en het team te halen. En dat is precies wat je nodig hebt als je als organisatie wil excelleren.

Om een verandering in de organisatiecultuur met blijvend effect te kunnen realiseren, is het nodig de onbesproken (en soms onbewuste) overtuigingen, belangen en behoeftes van teams en de teamleden bespreekbaar te maken. Want deze overtuigingen en behoeftes, hoe terecht en begrijpelijk ook, beïnvloeden het gedrag veel meer dan een team voor mogelijk houdt…

Wij, van Agile Right, zijn ervan overtuigd dat wij snappen hoe dit werkt. Wij kunnen helpen om de organisatiecultuur zo te laten ontwikkelen, dat het logisch wordt om samen te werken in effectieve teams en succesvolle producten en/of diensten af te leveren. Onze Agile Coaches zijn meesters in het herkennen van de verschillende belangen en onderstromen in een team. Wij beïnvloeden actief de interactie tussen teamleden om zo niet alleen een team effectiever te maken, maar ook de samenwerking in het team effectief te laten blijven.

Effectieve teams ontstaan niet over één nacht ijs. De ontwikkeling van een goed team is een proces dat tijd, aandacht en kennis van teamontwikkeling vraagt. Alle betrokkenen hebben hierin een belangrijke rol, niet alleen de teamleden en de manager, maar bijvoorbeeld ook een directielid. Onze Agile Coaches begeleiden en ondersteunen de zoektocht en laten alle betrokkenen daadwerkelijke stappen zetten in de onderlinge samenwerking, naar beter functioneren of naar een volgende fase in de ontwikkeling.

Hoe zijn we georganiseerd

Het perspectief hoe zijn we georganiseerd richt zich op een drietal aspecten van de organisatie: 

  • Strategie vanuit missie en visie
    De strategie betreft de doelstellingen van een organisatie en de wegen waarlangs de organisatie haar missie en visie tracht te bereiken. 

  • Structuur
    De structuur van een onderneming betreft onder anderen de verdeling van taken, functies, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Bij de verdeling moet rekening gehouden worden met de strategie en systemen voor een optimale bedrijfsvoering. 

  • Systemen
    Systemen, zoals alle werkwijzen, procedures, voorschriften, afspraken en communicatiestromen binnen het bedrijf. Het is belangrijk dat alle systemen afgestemd zijn op de strategie van de organisatie. 

Hoe ontwikkelen we onszelf 

Vanuit het perspectief 'ontwikkelen' richten wij ons op de behoeftes en mogelijkheden die er zijn voor de medewerkers van uw organisatie.  En dan vooral op ontwikkeling en groei. We kijken naar mogelijkheden en middelen die beschikbaar zijn binnen de organisatie om te medewerkers te ondersteunen bij hun, al dan niet uitgesproken, ontwikkelbehoefte. Ontwikkelen kan een mens op allerlei verschillende manieren en heeft vele uitingsvormen. Ontwikkelen gebeurt niet alleen door het deelnemen trainingen en cursussen. Deze ontwikkeling vindt ook plaats in en rond teams. Een medewerker ontwikkelt daarin als mens en professional; denk bijvoorbeeld aan coaching, het kunnen geven en ontvangen van feedback en heldere blik op de eigen energiebalans van zichzelf en de omgeving. 

 

U kunt bij ons een cursus Scrum Master en Scrum Product Owner volgen, maar ook de Certified Training SAFe® Agilist (SA). Naast deze cursussen en trainingen verzorgen wij ook diverse workshops.

Heeft u een vraagstuk waar écht maatwerk voor nodig is? Wij van Agile Right gaan graag verder dan alleen het overbrengen van de theorie. Daarom kunnen wij ook cursussen, trainingen en workshops op maat verzorgen, inclusief Agile Right coaching.

Al onze cursussen, trainingen en workshops kunnen worden gegeven op onze Agile Right locatie in Utrecht, bij u incompany of op een locatie naar wens.

Heeft u vragen en/of hulp nodig bij het maken van de juiste keuze of wilt u een persoonlijk adviesgesprek, neem dan gerust contact met ons op. Dit kan via de mail info@agileright.nl of telefonisch met onze collega

Sylvia van Immerseel 06 340 999 44.

Wij helpen u graag!

Hieronder enkele voorbeelden van mogelijkheden: