Over

schaling...

 
Agile werkwijzen zoals SCRUM in beginsel zelf-schalend zijn (en dat is iets anders dan zeggen dat het vanzelf gaat)

De rollen en regels van SCRUM werken niet alleen op het niveau van één team, maar ook op het niveau van een cluster van teams, of zelfs afdelingen en domeinen; het is vooral een kwestie van abstractieniveau en heel bewust blijven vereenvoudigen. Elke toevoeging, hoewel soms in eerste instantie behulpzaam, zou actief moeten worden geminimaliseerd.

frameworks voor schaling veelal het probleem van een ander in een andere context oplossen

Elk bekend schalingsmodel neemt SCRUM als basis en voegt daaraan elementen toe. Elementen die problemen oplossen in de context waarin het model is ontstaan. De vraag bij elke organisatie is vervolgens of zij precies dezelfde problemen hebben? Ben je geen online-muziekstreamingsdienst, waarom zou je dan het Spotify-model invoeren?

problemen met schaling vaak veel meer gaan over besturing dan over werkwijze

De meeste organisaties waar meerdere Agile teams niet vanzelf goed samenwerken, hebben vooral een besturingsprobleem. Negen van de tien keer worden de teams op pad gestuurd met verschillende en soms zelfs tegenstrijdige doelen. Effectief schalen gaat dan ook vaak meer over eenduidigheid in het gewenste resultaat en veel minder over de wijze waarop het resultaat wordt bereikt.

schalen eenvoudiger en effectiever wordt wanneer de onderliggende principes leidend zijn en niet de methodes

De verleiding om een model van de plank te pakken is groot… en ineffectief. De implementatietrajecten zijn vaak worstelingen, vooral omdat de aansluiting tussen model en context niet naadloos is. Het model wordt leidend en de principes (bv. het Agile Manifest) worden ‘gebogen’. Het zou precies andersom moet zijn. Beschouw de principes als leidend en de modellen en methodes als een suggestie.

moet worden geleerd van het bestaande, maar moet worden gewerkt binnen de context

Coaches van Agile Right hebben kennis van en ervaring met alle bekende schalingsmodellen. Tegelijk zullen zij altijd eerst kijken naar de context (wat is hier echt aan de hand?) om vervolgens een oplossing te bouwen voor die context, royaal lenend en gebruikmakend van bestaande modellen en methodes.

Contact

Reactorweg 301

3542 AD Utrecht

​​

Tel: 06 3409 9944 - Sylvia van Immerseel

info@agileright.nl

www.agileright.nl

  • AR LinkedIn
  • Black YouTube Icon

© 2020 Agile Right B.V.