MEER

Over ons

 

Teamcoaching

Het is magisch om een team dat op elkaar is ingespeeld te zien samenwerken. Effectieve teams zijn voor organisaties goud waard. Een goed team geeft individuele medewerkers de mogelijkheid om in vertrouwen en met passie het beste uit zichzelf en het team te halen. En dat is precies wat je nodig hebt als je als organisatie wil excelleren.

Om een verandering in de organisatiecultuur met blijvend effect te kunnen realiseren, is het nodig de onbesproken (en soms onbewuste) overtuigingen, belangen en behoeftes van teams en de teamleden bespreekbaar te maken. Want deze overtuigingen en behoeftes, hoe terecht en begrijpelijk ook, beïnvloeden het gedrag veel meer dan een team voor mogelijk houdt…

Wij, van Agile Right, zijn ervan overtuigd dat wij snappen hoe dit werkt. Wij kunnen helpen om de organisatiecultuur zo te laten ontwikkelen, dat het logisch wordt om samen te werken in effectieve teams en succesvolle producten en/of diensten af te leveren. Onze Agile Coaches zijn meesters in het herkennen van de verschillende belangen en onderstromen in een team. Wij beïnvloeden actief de interactie tussen teamleden om zo niet alleen een team effectiever te maken, maar ook de samenwerking in het team effectief te laten blijven.

Effectieve teams ontstaan niet over één nacht ijs. De ontwikkeling van een goed team is een proces dat tijd, aandacht en kennis van teamontwikkeling vraagt. Alle betrokkenen hebben hierin een belangrijke rol, niet alleen de teamleden en de manager, maar bijvoorbeeld ook een directielid. Onze Agile Coaches begeleiden en ondersteunen de zoektocht en laten alle betrokkenen daadwerkelijke stappen zetten in de onderlinge samenwerking, naar beter functioneren of naar een volgende fase in de ontwikkeling.

This  is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide. Tell your visitors the story of how you came up with the idea for your business and what makes you different from your competitors.

 

Managementcoaching

Agile Right is ervan overtuigd dat een verandering naar een Agile organisatie niet stopt bij het coachen van teams. Veel van de overtuigingen, belangen en behoeftes van individuen komen voort uit de verwachtingen die de organisatie heeft van haar mensen, al dan niet uitgesproken. Daarom is het van cruciaal belang om naast het coachen van teams ook de organisatie te coachen in haar nieuwe rol.

 

Agile kompas

AR heeft een Agile kompas ontwikkeld. Dit kompas is een bijzonder krachtig hulpmiddel voor alle rollen in een Agile omgeving.

De Waarom?-kant
Met name van groot belang voor de Product Owner en stakeholders.

 

De Hoe-dan-wel?-kant
Vooral van belang voor het team, de Scrum Master en het management.

Contact

Reactorweg 301

3542 AD Utrecht

​​

Tel: 06 3409 9944 - Sylvia van Immerseel

info@agileright.nl

www.agileright.nl

  • AR LinkedIn
  • Black YouTube Icon

© 2020 Agile Right B.V.