06 3409 9944

LinkedIn icon.png

© 2019 by Agile Right

Leon geeft op een open en uitdagende manier feedback - die je een spiegel voorhoudt en aanzet tot actie.

Precies wat je van een coach verwacht. Daarnaast weet hij zaken ook te relativeren en met een juiste dosis humor het bespreken ervan luchtig te houden.

Geer Haas - Lead Enterprise Architect at SVB Sociale Verzekeringsbank

De Waarom?-kant

Met name van groot belang voor de Product Owner en stakeholders.

De Hoe-dan-wel?-kant
Vooral van belang voor het team, de Scrum Master en het management.

 
DE KORTSTE WEG VAN A NAAR B IS NIET LANGER EEN RECHTE LIJN

Wat wij als coach zien is dat steeds meer organisaties moeite hebben het tempo te volgen waarin hun omgeving verandert. Dit is een directe bedreiging voor de relevantie van hun producten en/of diensten en op termijn wellicht hun bestaansrecht. Wij zijn ervan overtuigd dat het daarom noodzakelijk is op een andere manier naar de wereld te gaan kijken. Deze andere kijk heet Agile.

Wij geloven dat Agile een ongeloofelijk krachtig gedachtengoed is, van waaruit wij werk relevanter, effectiever en leuker kunnen maken. Door vanuit Agile je werk te organiseren, heb je sneller succes, leer je sneller en werk je samen aan het meest waardevolle. Dat werkt motiverend voor iedereen.

TEAMCOACHING

Het is magisch om een team dat op elkaar is ingespeeld te zien samenwerken. Effectieve teams zijn voor organisaties goud waard. Een goed team geeft individuele medewerkers de mogelijkheid om in vertrouwen en met passie het beste uit zichzelf en het team te halen. En dat is precies wat je nodig hebt als je als organisatie wil excelleren.

Om een verandering in de organisatiecultuur met blijvend effect te kunnen realiseren, is het nodig de onbesproken (en soms onbewuste) overtuigingen, belangen en behoeftes van teams en de teamleden bespreekbaar te maken. Want deze overtuigingen en behoeftes, hoe terecht en begrijpelijk ook, beïnvloeden het gedrag veel meer dan een team voor mogelijk houdt…

Wij, van Agile Right, zijn ervan overtuigd dat wij snappen hoe dit werkt. Wij kunnen helpen om de organisatiecultuur zo te laten ontwikkelen, dat het logisch wordt om samen te werken in effectieve teams en succesvolle producten en/of diensten af te leveren. Onze Agile Coaches zijn meesters in het herkennen van de verschillende belangen en onderstromen in een team. Wij beïnvloeden actief de interactie tussen teamleden om zo niet alleen een team effectiever te maken, maar ook de samenwerking in het team effectief te laten blijven.

Effectieve teams ontstaan niet over één nacht ijs. De ontwikkeling van een goed team is een proces dat tijd, aandacht en kennis van teamontwikkeling vraagt. Alle betrokkenen hebben hierin een belangrijke rol, niet alleen de teamleden en de manager, maar bijvoorbeeld ook een directielid. Onze Agile Coaches begeleiden en ondersteunen de zoektocht en laten alle betrokkenen daadwerkelijke stappen zetten in de onderlinge samenwerking, naar beter functioneren of naar een volgende fase in de ontwikkeling.

MANAGEMENTCOACHING

Agile Right is ervan overtuigd dat een verandering naar een Agile organisatie niet stopt bij het coachen van teams. Veel van de overtuigingen, belangen en behoeftes van individuen komen voort uit de verwachtingen die de organisatie heeft van haar mensen, al dan niet uitgesproken. Daarom is het van cruciaal belang om naast het coachen van teams ook de organisatie te coachen in haar nieuwe rol.

AGILE KOMPAS

Agile Right heeft een Agile kompas ontwikkeld. Dit kompas is een bijzonder krachtig hulpmiddel voor alle rollen in een Agile omgeving.