Ik wil wel Agile,

maar waar begin ik?

Alles begint met waarom

 

wij

geloven dat...

wij

geloven dat...

elke verandering gaat om de geleefde werkelijkheid en niet om de papieren wenselijkheid

De werkelijkheid (A) is divers en complex, de wenselijkheid (B) eenduidig en eenvoudig. Van A naar B is één richting, maar zijn vele routes. Daarom kan een veranderaanpak alleen een beschrijving zijn van de richting en niet van de route(s). Iedereen die anders beweert, laat zich vooral verleiden tot wensdenken.

de cultuur van een organisatie niets anders is dan het opgeteld dagelijks gedrag van alle medewerkers

Visies, strategieën, Ways of Working en zelfs mindsets zijn ineffectieve weergaves van wenselijkheid, totdat het gedrag van mensen in de dagelijkse werkelijkheid verandert. Daarom is onze veranderaanpak volledig gericht op het zichtbare doen en laten van medewerkers. Anders denken zonder anders te doen, houdt vooral de status quo in stand.

Agile niet een methode is die zomaar kan worden geïmplementeerd, maar een ’manier van denken en doen’ is die stapsgewijs moet worden ontsloten

De cultuur van jonge organisaties is van nature Agile. Gaande de jaren wordt er allerlei vaak noodzakelijke bureaucratie geïmplementeerd die dit inperkt. De implementatie van nog meer regels en raamwerken brengt geen Agile gedrag, zelfs niet als dit Agile regels zijn. Juist meer ruimte leidt tot meer natuurlijk gedrag.
 

hulp van buiten alleen effectief wordt met onverbiddelijke reflectie

Gedrag verandert niet vanzelf, zeker niet wanneer het cultuur is geworden; beide versterken elkaar dan voortdurend. Hulp van buiten kan deze cyclus doorbreken, maar alleen wanneer deze hulp zich niet conformeert en oncomfortabel spiegelt op het vertoonde gedrag. Vreemde ogen kunnen niet alleen dwingen, ze móeten het ook.

effectieve coaching een kwestie is van de juiste persoon en niet van alleen de juiste (verander)aanpak

Reflecteren op en stimuleren tot ander gedrag is mensenwerk. Het vereist kennis, ervaring en specifieke competenties, die allemaal gevangen kunnen worden in een functieprofiel. Maar doorslaggevend is de juiste persoon in de juiste context. Op basis van dat uitgangspunt kiezen wij onze mensen en stellen we onze teams samen.

 

Contact

Reactorweg 301

3542 AD Utrecht

​​

Tel: 06 3409 9944 - Sylvia van Immerseel

info@agileright.nl

www.agileright.nl

  • AR LinkedIn
  • Black YouTube Icon

© 2020 Agile Right B.V.